Časté dotazy

Faktury a platby

Přišlo mi vyúčtování

Vámi zvolená platební metoda úhrady záloh je vždy uvedena v plánu záloh a zálohové faktuře. Variabilním symbolem pro úhradu záloh je vždy číslo zákaznického účtu. První zálohová faktura obsahuje i složenku. Složenku však uhraďte pouze tehdy, pokud jste si zvolili jako platební metodu úhrady záloh formou poštovní poukázky. Pokud jste si zvolili jinou platební metodu, např. SIPO či inkaso z bankovního účtu, složenku neplaťte! 


Změna výše zálohových plateb

V případě, že očekáváte podstatnou změnu ve vaší energetické spotřebě, můžete změnit výši předepsaných záloh v naší webové aplikace či prostřednictvím svého konzultanta. 


Smlouva

Jak se stát klientem

Klientem se můžete stát po kontaktu s některým z našich konzultantů. Pokud žádného konzultanta neznáte, tak se zeptejte osoby, která Vám náš produkt doporučila. 


Změna osobních údajů

Došlo u Vás ke změně identifikačního či kontaktního údaje uvedeného na smlouvě? Aktualizaci těchto údajů můžete provést sami přímo v naší webové aplikaci, případně nás kontaktujte na zákaznické lince +420 702 326 607


Změna odběratele

V případě přepisu odběrného místa nebo přepisu či ukončení smlouvy (např. z důvodu stěhování, úmrtí původního zákazníka) kontaktujte svého konzultanta, případně naši zákaznickou linku +420 260 260 260. 


Technické informace

Časy spínání HDO (nízký tarif)

HDO neboli Hromadné dálkové ovládání umožňuje Vašemu zařízení využívat nízký tarif. Časy spínání HDO tak rozumíme přepnutí elektroměru z vysokého na nízký tarif. Režim spínání nízkého tarifu řídí příslušný distributor. Konkrétní časy spínání pro Vaše odběrné místo najdete na stránkách distributora. 


Reklamace a stížnosti

Hlášení poruchy

V případě úniku plynu, výpadku dodávek elektrické energie či poruchy spínání HDO kontaktujte provozovatele distribuční soustavy, který je dle energetické legislativy zodpovědný za funkčnost měřidla ve Vašem distribučním území


Reklamace

Pokud nejste spokojeni s některou z našich služeb, máte právo uplatnit reklamaci. Reklamaci můžete uplatnit u svého konzultanta, dále též prostřednictvím webové aplikace a e-mailem.