Energie

 Produkt - SPOT 36

Aktivujte si produkt, kde cena začne klesat souběžně s burzovní cenou. 


Zajistěte si výhodné dodávky energií. Nový produkt, který Vám ušetří peníze a starosti.

Měsíční poplatek bez DPH (s DPH)
99 Kč (119,79 Kč)
Poplatek za zajištění nákupu a dodávek za 1MWh bez DPH (s DPH)
250 Kč (302,50 Kč)

Cena komodity za 1 MWh bez DPH (s DPH). Výsledná cena za 1 MWh elektřiny v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období a poplatku za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo. 
 Cena neobsahuje regulované a distribuční poplatky a ostatní.

Vývoj cen komodit v roce 2021


Přečtěte si desatero a hned budete v obraze.
Věděli jste, že?

Dodavatele energie si můžete svobodně vybrat sami. Původní dodavatel vás nemůže nutit, abyste u něj nadále zůstali.

Termíny pravidelného odečtu vašeho elektroměrů a plynoměrů se nemění.

Váš distributor zůstane stejný. A nezmění se ani ceny za distribuci energií, ani kvalita péče, kterou vám distributor bude poskytovat. Platí to vždy - ať už energie odebíráte od kteréhokoliv dodavatele.


Z čeho se skládá cena za elektřinu?

Přibližně 40 % silová elektřina. Cenu stanovuje Váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z pevné ceny za měsíc, ceny elektřiny ve vysokém tarifu a ceny elektřiny v nízkém tarifu.

Přibližně 59 % distribuce elektřiny. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z měsíčního platu za rezervovaný příkon, ceny za distribuované množství elektřiny, ceny systémových služeb, ceny na podporu výkupu elektřiny a ceny za zúčtování operátora trhu energie.

Přibližně 1 % daň z elektřiny. Jedná se o tzv. ekologickou daň vyplývající ze závazků vůči Evropské unii.

Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.


Rozložení distributorů a jejích sítí v ČR

ČEZ distribuce, a.s.
ČEZ distribuce, a.s.
E-GD distribuce, a.s. (E•On)
E-GD distribuce, a.s. (E•On)
PRE distribuce, a.s. (Pražská energetika)
PRE distribuce, a.s. (Pražská energetika)

Z čeho se skládá cena za plyn

Přibližně 75 % odebraný zemní plyn. Cenu stanovuje Váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z ceny za odebraný zemní plyn a stálého měsíčního platu.

Přibližně 25 % distribuce plynu. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z ceny za služby operátora trhu energií, pevné ceny za odebraný zemní plyn a stálého měsíčního platu.

Daň z plynu. Daň je stanovena zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Od placení jsou všechny domácnosti osvobozeny.

Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.

Splácíme svůj dluh společnosti a přírodě. Za každou prodanou službu sázíme strom.