Energie

Z čeho se skládá cena za elektřinu

Přibližně 40 % silová elektřina. Cenu stanovuje Váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z pevné ceny za měsíc, ceny elektřiny ve vysokém tarifu a ceny elektřiny v nízkém tarifu.

Přibližně 59 % distribuce elektřiny. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z měsíčního platu za rezervovaný příkon, ceny za distribuované množství elektřiny, ceny systémových služeb, ceny na podporu výkupu elektřiny a ceny za zúčtování operátora trhu energie.

Přibližně 1 % daň z elektřiny. Jedná se o tzv. ekologickou daň vyplývající ze závazků vůči Evropské unii.

Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.

Z čeho se skládá cena za plyn

Přibližně 75 % odebraný zemní plyn. Cenu stanovuje Váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z ceny za odebraný zemní plyn a stálého měsíčního platu.

Přibližně 25 % distribuce plynu. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z ceny za služby operátora trhu energií, pevné ceny za odebraný zemní plyn a stálého měsíčního platu.

Daň z plynu. Daň je stanovena zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Od placení jsou všechny domácnosti osvobozeny.

Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.


Jak probíhá změna dodavatele energií


1. Podpis smlouvy

2. Dodání smlouvy na naši centrálu

Váš konzultant nám pošle vaši smlouvu. Doručení vám potvrdíme SMS zprávou. Pokud bychom potřebovali něco doplnit, ozveme se vám.

3. Zpracování smlouvy

Zavoláme vám, abychom potvrdili, že zahajujeme převod a ujistíme se, že všemu rozumíte, a sdělíme i předpokládaný termín připojení.

4. Čekáme na uplynutí závazku

Než budeme moci vypovědět vaši současnou smlouvu, musíme počkat na uplynutí závazku u vašeho původního dodavatele. Výpověď mu pošleme nejpozději 3 měsíce před vypršením závazku. 

5. Start výpovědní lhůty

Důležité je, abyste po dohodě s námi neuzavírali žádné dodatky smlouvy s původním dodavatelem, a to ani telefonicky. Pokud vás původní dodavatel bude jakkoliv kontaktovat, proberte prosím svou reakci nejprve s námi. Váš původní dodavatel bude v přemlouvání nejaktivnější právě během této výpovědní lhůty, která začíná zpravidla 3 měsíce před datem přechodu k nám.

6. Zahájení dodávek

Jakmile zahájíme dodávky energií, pošleme vám předpis záloh a další užitečné informace.

Věděli jste, že?

Změna dodavatele energií probíhá úplně zadarmo. S převodem vám budeme maximálně nápomocni.

  • Dodavatele energie si můžete svobodně vybrat sami. Původní dodavatel vás nemůže nutit, abyste u něj nadále zůstali.

Své zákazníky považujeme za svou rodinu. Proto se vám věnuje vždy konzultant, kterého dobře znáte 

Termíny pravidelného odečtu vašeho elektroměrů a plynoměrů se nemění.

Váš distributor zůstane stejný. A nezmění se ani ceny za distribuci energií, ani kvalita péče, kterou vám distributor bude poskytovat. Platí to vždy - ať už energie odebíráte od kteréhokoliv dodavatele.

U nás máte jistotu dlouhodobě výhodné ceny. Nejen na pár měsíců a pouze pro vyvolené, ale napořád a pro všechny.

Splácíme svůj dluh společnosti a přírodě. Za každou prodanou službu sázíme strom.